ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΔΡΑΣΕΙΣ

Η πράσινη ιστορία του Mandraki Village ξεκίνησε το 2007 με την ολική ανακαίνιση του ξενοδοχείου και την ήπια ενσωμάτωσή του στο ευρύτερο οικολογικό πάρκο των Κουκουναριών. 

Κατορθώσαμε να αναδείξουμε αρχιτεκτονικά στοιχεία της Σκιάθου επιλέγοντας τοπικά υλικά, εγκαταστήσαμε με επιτυχία ενεργειακά συστήματα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος, διαχειριστήκαμε ορθολογικά τις ανάγκες μας για νερό και εξασφαλίσαμε την επεξεργασία των λυμάτων του ξενοδοχείου με σύνδεση στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. 

Μένοντας απόλυτα αφοσιωμένοι στην ανάδειξη του τόπου μας και την προστασία του περιβάλλοντος επιτύχαμε το 2011 την ένταξη του Mandraki Village στο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» με μετρήσιμους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή επιτύχαμε την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κατά 70% από ηλιακούς συλλέκτες και αντλίες θερμότητας και παράλληλα εξασφαλίσαμε φυσικό δροσισμό των κτιρίων με συστήματα σκίασης και ανεμιστήρες χαμηλής κατανάλωσης. Επιπλέον, αντικαταστήσαμε τους κοινούς λαμπτήρες και τις κλιματιστικές μονάδες με νέες υψηλής ενεργειακής κλάσης, προχωρώντας ταυτόχρονα σε κτιριακή αναβάθμιση με οικολογικά χρώματα. 

Πιστοποιηθήκαμε το 2013 για την ενεργή συμμετοχή μας σε πρόγραμμα ανακύκλωσης και περιορίσαμε δραστικά τις συσκευασίες μίας χρήσεως στο πρωινό μας. Επιπλέον, ελαχιστοποιήσαμε την χρήση πλαστικών μπουκαλιών, καθώς μέσω συστήματος επεξεργασίας νερού προσφέρουμε καθημερινά πόσιμο νερό σε επαναχρησιμοποιούμενα γυάλινα μπουκάλια. Η ευαισθητοποίηση των πελατών μας με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα αποδεικνύεται καθημερινά από την ενεργή συμμετοχή τους σε πράσινες δράσεις μας, όπως το πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης πετσετών. 

Στη καθημερινή μας λειτουργία εφαρμόζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ακολουθώντας τις αρχές του αυστηρού περιβαλλοντικού προτύπου ISO14001 και αποκτώντας την ανάλογη πιστοποίηση το 2014. Για το σκοπό αυτό ελέγχουμε τακτικά τους περιβαλλοντικούς μας δείκτες και εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας προσπαθώντας να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας. 

Επιδιώκουμε συνεχώς την συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την επίτευξη ευρύτερων περιβαλλοντικών στόχων, ενώ παράλληλα δεσμευόμαστε για τη συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία διαθέτοντας όλους τους απαραίτητους πόρους.

  
Greek Breakfast

Mandraki Village Boutique Hotel